Mehmet Özturan tarafından yazılan ve Mehmet Sabri Genç’e ithaf edilen bu şiir DERGÂH EDEBİYAT SANAT KÜLTÜR DERGİSİ’nin 164. sayısında, Ekim 2003 tarihinde neşredilmiştir