Mehmet Sabri GENÇ, 1983 yılında 16 kardeşin (altısı vefat etmiştir) sonuncusu olarak Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Departmanı’nda ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. Buradaki öğrenimini yarıda bırakarak, eğitimini yurtdışında sürdürmeye karar verdi. Avusturya Salzburg Paris-Lodron Üniversitesi Kültür ve İnsan Bilimleri Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans talebesi olarak Analitik Felsefe öğrenimi gördü (2004–2009). Peter M. Simons, Dale Jacquette, Paul Weingartner gibi mühim filozofların derslerine katılmıştır. Felsefenin yanı sıra Alman Dili ve Edebiyatı, Edebiyat ve Felsefe ilişkisi, Psikoloji Felsefesi ve Sosyal Ontoloji gibi alanlarla ilgilenmektedir. Alman Edebiyatı’ndan bazı çeviriler yaptı. Yüksek lisans tezini, psikoloji felsefesi çerçevesinde Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht’in danışmanlığında „Franz Brentano’da Yönelmişlik Teorisi“ [Theorie der Intentionalität bei Brentano] başlığıyla yazmıştır. Sosyal felsefede irade serbestliği [libertas voluntatis] sorununu irdeleyen ‘Aptal Puma Sendromu’ teorisinin müellifidir. Çevirileri, güncel yorumları, yazıları, makaleleri yurt içi ve yurt dışında çeşitli mecmua ve gazetelerde yayınlanmış olup; „Şey ve Tan“ (1. Baskı 2008, 2. Baskı 2014), “Karekök Hayat” (1. ve 2. Baskı 2014, 3. Baskı 2015) adlı iki telif kitabı, bunun yanı sıra „Sorun Çağı ve Anatomisi / Çağımızın Felsefece Teşrihi“ (1. Baskı 2009, 2. Baskı 2011), „Deniz ve Kâşiflik“ (1. Baskı 2011) isimlerini taşıyan neşredilmiş iki derleme kitabı vardır. Uluslararası Franz Brentano Topluluğu, Salzburg Felsefe Topluluğu, Viyana Kültürlerarası Felsefe Topluluğu üyesidir. Mayıs – Eylül 2009 tarihleri arasında King’s College London (Londra Üniversitesi King’s College) Felsefe Bölümü’ne araştırmacı olarak davet edilmiştir. University College of Southeast Norway /Notodden (Norveç) Kültür, Din ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde her yılın çeşitli dönemlerinde misafir hoca olarak derslere girmektedir. 2012 yılında bir süreliğine Amerika’ya giderek Harvard, Princeton, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Boston College, George Town ve Teksas Arlington Üniversitelerinde bir dizi konferanslara ve çalıştaylara katılmıştır. 2009 yılında Viyana Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Prof. Dr. Franz Martin Wimmer’in danışmanlığında “İbn Haldun’un Asabiye Teorisi ve Kitlesel Yönelmişlik / Kitlesel Yönelmişlik Teorisi, Asabiye’nin Evrimi mi?” (Ibn Khalduns ‘Asabiyya’ Versus Kollektive Intentionalität) başlıklı doktora tezi çalışmalarını, Sayın F.M. Wimmer’in emekliye ayrılmasından sonra tezini aynı başlıkta yazıp İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Birimi’ne yatay geçiş yaparak, Sayın Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı ve Sayın Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu‘nun danışmanlığında 25 Ekim 2017 tarihinde ikmal etmiştir. En büyük ideali, memleketi olan Gaziantep’te felsefî bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaşması olan Mehmet Sabri Genç, yurda dönerek Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün kuruluş ve oluşum sürecini başlatmıştır. Bugüne kadar Gaziantep Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde; Kültür Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi, Klâsik Mantık, Sembolik Mantık, İletişim Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Etik, Felsefeye Giriş, Felsefe Tarihi, Estetik, Sosyal Psikoloji, Felsefenin Temel Kavramları I-II ve Psikolojiye Giriş derslerini vermiştir. Gaziantep Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde derslere girmeye devam eden Mehmet Sabri Genç Gaziantep’te yaşamaktadır.