Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi’nde,17 Mayıs Cumartesi gününün ikinci konuşması ise saat 18.30 Mehmet Sabri GENÇ tarafından gerçekleştirildi. Mehmet Sabri Genç ‘Ahlak ve Etik İlişkisi’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ahlak ve etik kavramlarının ne demeye geldiği üzerinde duran Mehmet Sabri Genç, kelimelerin tanımsal manasından maada ontolojik olarak sahip oldukları mananın aslolarak bizleri alakadar ettiğini belirtti. Mehmet Sabri, ahlakın akılla bağlantılı, etiğin ise mantıkla bağlantılı kavramlar olduğunu belirtti.