Bazen kitaplar yazarın önüne geçer. Bu cümleyi söylerken bunun tersinden okunacak bir durumu kendisiyle birlikte getirdiğinin altını çizerek konuşmak istiyorum. Yazar yazdığı esere nefesini verirken o eser yazardan uzaklaşıp okura ulaşsa da yazarından kopamaz. Çünkü ilk nefes her zaman varlık nedenidir. Üretim aşamasındaki yazar da bunu bilerek özgün yapıtlar ortaya koymaya çalışır. Özgünlük bana göre nefesle alakalı bir durumdur. Nefes hem izdir hem de varlık belirteci. Nefes canlılıktır, bir izdir, nişandır. Bu iz esere yansır ve eser nereye giderse gitsin yazarından bir parça alarak çok uzaklara götürebilme kabiliyetine sahiptir. Yazarlar bu yüzden uzak diyarların yolcuları, evlerimizin misafiri olur, ortaya koydukları esere bıraktıkları izlerle.

karekök hayat kapak

Yazıya neden böyle bir giriş ile başladığım konusunda bir neden ortaya koymayacağım. Genel olarak yazar, eser, iz bağlamında sıraladığım düşüncelerin tamamını “iyi yazarlar” kategorisinde olup bizlere “iyi eserler” verebilen isimleri kapsadığını söyleyebilirim. İyi yazarlar bizleri başka yerlere götürdüğü gibi bizimle de başka yerlere gelebilenlerdir. Bu bence “hayatın içindeliğiyle” alakalı bir durumdur. Yazar ne kadar hayatın içindeyse bize farklı yaşantı deneyimleri sunabilir.

Bir eserin iyi olma derecesini belirleyen temel kıstaslar vardır. Bu kıstaslar genel kanıya göre değerlendirilebilindiği gibi kişisel kıstaslar olarak da belirlenebilir. Bana göre bireysel kıstaslar genele nazaran daha önemlidir. Çünkü okumak bireysel bir ilişkidir. Kitap ile temas sağlayan okur, ona kendi özbilinci doğrultusunda yönelmiş ve hatta bazen yazarın ona sunmuş olduğu eziyete katlanmıştır.

Yazarın açmış olduğu pencereden içeri bakan okuyucu yazarın sunmuş olduğu pencereden bir bakış kazanır, bu bakışla hayatın farklı yönlerine bir yolculuk etmiş olur. Mehmet Sabri Genç ismini Şey ve Tan ile tanıyıp bu yolculuğu Karekök Hayat isimli eserle devam ettirenler göreceklerdir ki yazar iyi bir yazar olarak artık anılmayı hak etmiştir. İkinci kitabıyla bunu başaran çok az sayıda yazar vardır. Akademik çalışmaları da olan Genç’in ikinci eseri uzun sayılmayacak bir süre aralığında okurlara sunuldu. Süre az olsa da Genç’in az ve fakat öz eserler ürettiğini söyleyebiliriz.

Eserler okuyucu tarafından kabullenilip, kendi hayal dünyasıyla buluşmuşsa o eser artık okuyucunundur da. Şey ve Tan’dan sonra yayınlanan Karekök Hayat isimli eser de okur tarafından hemen kabul edilebilecek bir eserdir. Hayatın içinden enstantaneler ile kimi zaman öykü tadında kimi zaman hatıra tarzında kimi zaman ise felsefik yaklaşımlarla okurlarda farklı tatlar bırakmaktadır. Karekök Hayat, hayatın içinde hayatları birbirine yaklaştırarak ölüm gerçeğiyle gölge-hakikat ayrımı yaparak karşımıza çıkmaktadır.

Karekök Hayat, 167 Sayfa, 1. ve 2. Baskı 2014, Şûle Yayınları, İstanbul

Bilal Can

http://www.kitaphaber.com.tr/hayatin-karekoku-k1975.html