Mehmet Sabri Genç 18 Nisan Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Martı Topluluğu’nun davetlisi olarak Ankara’da “Tıpa Tıbb Nasıl Uyar?” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. Tüm dostlar davetlidir.